FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Виховна робота

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 31.10.2011 № 1243, ЯКИМ ЗАТВЕРДЖЕНО ‘’ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ’’. ПРОГРАМА РОЗРАХОВАНА НА ВЕСЬ ПЕРІОД ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ КОНКРЕТНОГО КЛАСУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ (ДЛЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ 1-4, 5-9 ТА 10-11 КЛАСІВ) ЗА НАПРЯМАМИ:
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ;
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ;
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ;
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ;
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА;
- ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ.

/Files/images/виховна.png

Організація виховної роботи у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 88 імені О.Г. Зубарева здійснюється згідно з нормативно-правовими документами:

1. Конституції України;

2. Закону України “Про загальну середню освіту”;

3. Закону України “Про позашкільну освіту;

4. Закону України „Про охорону дитинства;.

5. Закону України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення»;

6. Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”;

7. Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,

8. Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1989 року;

9. Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, затвердженої колегією Міністерства освіти і науки України 28.02.1996;

10. Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

11. Концепції громадянської освіти в Україні;

12. Сім’я і родинне виховання. Концепція;

13. Обласної програми «Українська родина»;

14. Комплексної програми профілактики правопорушень в Харківській області на 2011-2015 роки»;

15. Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки;

16. Міської Комплексної програми “Назустріч дітям” на 2011-2017 років”;

17. Положення про класного керівника навчального закладу загальної середньої освіти.

Виховна тема школи: формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

- формування національної свідомості і людської гідності;

- формування політичної і правової культури (поваги до Конституції, законів

України, державної символіки, правових норм тощо);

- формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та

свободами і громадянською відповідальністю;

- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного

формування власної світоглядної позиції;

- формування умінь, необхідних для участі учнів у суспільстві, реалізації його

ідеалів і цінностей;

- виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і

зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до

інших культур і традицій;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її

здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції;

- формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності

гармонійних відносин з природою;

- розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона й зміцнення фізичного,

психічного здоров’я учнів;

- формування загальношкільного колективу на засадах учнівського

самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 381