Методична робота

Педагогічна майстерність – це висока майстерність навчання, виховання, що постійно вдосконалюється, доступна кожному педагогу, основи якої складають професійні знання, уміння і здібності. А.Макаренко

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

Мета та завдання діяльності:

- підвищення фахових компетенцій вчителів закладу освіти та їх творчого потенціалу, що спрямовані на створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентісно зорієнтованого навчання;

- науково-методичний супровід впровадження інноваційних технологій;

- надання групової та індивідуальної практичної допомоги педагогічним працівникам у розвитку їх творчої майстерності та активізації їх потенціалу;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- діагностика професійної компетенції вчителів закладу освіти;

- створення мотивації до самовдосконалення та професійного росту.

/Files/images/image_6.jpg

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших чинних законодавчих та нормативно-правових документів; реалізацію Концепції Нової української школи з метою оновлення змісту освіти, сучасної державної політики в освітянській галузі міста, району; удосконалення організації навчально-виховного процесу відповідно до загальнолюдських цінностей і сучасних умов та науково-технічних досягнень; дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників навчально–виховного процесу в школі; створення системи моніторингу ефективності і якості роботи школи, належних умов для навчання і виховання дітей, розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи в педагогічному колективі; забезпечення доступності та інтеграції рівнів освіти шляхом створення єдиної системи безперервної освіти, стабільного функціонування школи та якісного надання освітніх послуг; формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості.

Важливим напрямом методичної роботи є підвищення професійного рівня, ділової кваліфікації освітян, відповідального ставлення до праці, формування ключових компетентностей.

Педагогічний колектив школи працював над єдиною методичною темою району «Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-орієнтованого навчання» та єдиною методичною темою закладу освіти «Створення умов для якісної освіти за рахунок впровадження сучасних інноваційних технологій компетентісно-орієнтованого навчання».

Методична робота була спрямована на виконання таких завдань:

- розвиток фахових компетенцій вчителів школи, формування їх ціннісних орієнтацій, залучення до активної творчої діяльності та співпраці;

- науково-методичний супровід впровадження інноваційних технологій компетентісно-орієнтованого спрямування, зокрема інтерактивного та проектного навчання;

- надання групової та індивідуальної практичної допомоги педагогічним працівникам з урахуванням їх фахових компетенцій та потреб;

- надання методичної допомоги молодим вчителям у рамках школи «Молодого вчителя»;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- створення умов та мотивацій до постійного самовдосконалення та професійного росту кожного педагога.

Слід відзначити активну та результативну роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, а саме:

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Назаренко А.Б., вчитель зарубіжної літератури);

- вчителів математично-природничого циклу (керівник Бабіч О.В., вчитель математики);

- вчителів початкової школи (керівник Коленова О.Л.., вчитель початкових класів).

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Слід відзначити достатній рівень проведення цих уроків.

Особлива увага приділяється формуванню і розвитку інформаційно-комунікаційних компетенцій вчителів, а саме:

- здійснення пошуку необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;

- ознайомлення з інформаційним моделюванням, зокрема створення навчальних та методичних презентацій.

У закладі освіти функціонує медіотека за усіма освітніми галузями. Шкільний бібліотекар Чорна І.В. постійно презентує нові педагогічні видання «Педагогічна експрес-інформація»

У січні 2019 року відбувся обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», де бібліотекар нашої школи Чорна І.В. отримала диплом ІІ ступеня. Чорна І.В. у 2017/2018 навчальному році взяла участь в професійних конкурсах: Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека - 2017»- переможець, ІІ Обласному фестивалі-огляді освітніх інтернет - ресурсів – диплом ІІІ ступеню. У 2017 році в №2(8) журналу «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» київського видання надруковано статтю бібліотекаря школи «Бібліокреатив». Харківська академія неперервної освіти видала збірник методичних матеріалів «Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді» в якому розміщена стаття Чорної І.В. «Шкільна бібліотека та педагогічний колектив у формуванні патріотичних почуттів молоді».

Враховуючи методичну тему педагогічного колективу, кожен вчитель працює над власною методичною темою. Перевага педагогами надається впровадженню проектних технологій навчання.

Створено банк психодіагностичних методик для виявлення обдарованих дітей та молоді. Проводяться психологічні дослідження з метою виявлення різних типів обдарованості.

Організована творча співпраця з вищими навчальними закладами: (Українська інженерно-педагогічна академія, НТУ “ХПІ”, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут).

Для вчителів та класних керівників були проведено психолого-педагогічний семінар, тренінги. Для батьків обдарованих учнів шкільною психологічною службою постійно проводились індивідуальні та групові консультації.

Важливим напрямом роботи з обдарованими дітьми є залучення фахівців вищих навчальних закладів. Найбільш поширеними формами співпраці є укладення двосторонніх угод з школою, наукове керівництво вчених науково-дослідницькою роботою учнів-членів Малої академії наук України, що наповнює роботу з обдарованими дітьми та профільне навчання в старшій школі з більш глибоким змістом.

Кiлькiсть переглядiв: 1124