/Files/images/2024/vikh.png

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях

Основною метою у вихованні учнів у 2023/2024 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання здобувачів освіти на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

/Files/images/navchalniy_rk_20_21/d0b2d0b8d185d0bed0b2d0bdd0b0-d180d0bed0b1d0bed182d0b0-3.jpg

Виховна мета школи: формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

- формування національної свідомості і людської гідності;

- формування політичної і правової культури (поваги до Конституції, законів України, державної символіки, правових норм тощо);

- формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;

- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

- формування умінь, необхідних для участі учнів у суспільстві, реалізації його ідеалів і цінностей;

- виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до інших культур і традицій;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції;

- формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності гармонійних відносин з природою;

- розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона й зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів;

- формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування

Кiлькiсть переглядiв: 1669