Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/2024/0100cze0-5330-378x191.jpg

Правова освіта та правове виховання- це складна динамічна система, що поєднує:


-правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави;

- громадські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

Правова освіта і виховання є широким комплексом освітніх і виховних зусиль. Україна - держава молода, її правові норми ще тільки встановлюються.Правове виховання є невід'ємною частиною громадянського виховання.

Школа визнається осередком формування громадськості, що має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню громадянської компетентності політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Мета правової освіти та правового виховання - створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.


Завдання правової освіти та правового виховання:

- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;- надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

- створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.


Правова освіта вчителів

Ефективність правового виховання учнів залежить від цілеспрямованої та систематичної роботи вчителів, класних керівників по підвищенню правової культури. Правове виховання вчителів у школі нерозривно зв’язане із законом «Про освіту».

Метою ж освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого вибору професії, життєвої позиції.

Вчителі школи підвищують свій правовий рівень на педагогічних радах, де розглядаються питання правового виховання, семінарах класних керівників, при отриманні правових консультацій, на зустрічах з лікарями, робітниками правоохоронних органів.

У закладі працює шкільна рада з профілактики правопорушень, яка розглядає питання постановки і зняття з внутрішкільного обліку учнів, які можуть виявляти девіантну поведінку.

З учнями, які виявляють схильність до куріння, проводиться весь комплекс необхідних заходів щодо викорінення протиправних проявів. Такі учні разом з батьками направляються до психолога для отримання необхідної допомоги.

У рамках роботи щодо попередження бездоглядності та безпритульності у школі ведеться чіткий облік відвідування. Про усі запізнення, неявки учнів класні керівники відразу інформують батьків для реагування. Учнів, які не відвідують школу без особливих причин, у немає.

Правова освіта батьків

Велику роль відіграє правова освіта батьків , яка ї здійснюється у рамках батьківського лекторію, а також безпосередньо класним керівником, виходячи з Сімейного кодексу, де зазначеною що батьки мають право та зобов’язані виховувати своїх дітей та Закону "Про освіту".

В основу функціонування системи безперервної правової освіти закладу покладено:

· Концепцію безперервної правової освіти і виховання;

· Угоду про спільну діяльність школи з дошкільними навчальними закладами району №№ 280,193;

· Статут школи;

· Річний план роботи закладу;

· Програму правого виховання учнів школи;

· Правила внутрішнього трудового розпорядку;

· Правила для учнів школи;

· Роботу гуртків;

· Положення про дитячу організацію «Республіка “ШКіЗ»

. Методичну раду;

. Методичне об’єднання класних керівників;

. Батьківський лекторій

Пам’ятка

ЦЕ НЕОБХІДНО ЗНАТИ БАТЬКАМ!

Відповідно до ст. 150 Сімейного Кодексу України «Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини»:

- батькизобов'язаніпіклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

- батькизобов'язанізабезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;

- батькизобов'язаніповажати дитину;

- передача дитини на виховання іншим особамне звільняєбатьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

Відповідно до ст. 155 Сімейного Кодексу України «Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків»:

- батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини;

- ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Відповідальність батьків за невиконання батьківських обов'язків:

- відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

- позбавлення батьків батьківських прав;

- притягнення батьків до адміністративної та/або кримінальної відповідальності

БАТЬКИ ПОВИННІ ЗНАТИ,

ЩО ЇХ ДИТИНА МАЄ ПРАВО:

- противитися неналежному виконанню батьками своїх батьківських обов'язків щодо неї;

- звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

- звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років (ст. 152 СКУ).

ПОРАДИ БАТЬКАМ:

- не ставте дитину у становище, коли вона змушена оборонятися брехнею;

- будьте до кінця, навіть у дрібницях, правдивими і чесними зі своїми дітьми;

- якнайчастіше спілкуйтеся з дитиною;

- не допускайте у вашій оселі лайливих слів, привчайте дитину до мовного етикету;

- прагніть розуміти дитину, запитуючи, чому вона саме так вчинила;

- якщо Ви гніваєтесь на щось - не зривайте злість на дитині, це призводить до поганих наслідків;

- щодня говоріть і показуйте дитині, що Ви її любите, обіймайте, цілуйте.

Пам'ятайте, діти вчаться тому, чому їх вчать!

Зразком для дітей змалечку і до останнього мають бути БАТЬКИ!!!

/Files/images/mayu_pravo/0802.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2669