FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

14 березня пройшов урок-презентація у 2-А класі на тему "Природа навесні"

/Files/images/2-a/IMG-0d6b2166c0a6eb9acf317347f9d3627d-V.jpg /Files/images/2-a/IMG-2f0fb6f7dba99e4e3c9e669460eca320-V.jpg /Files/images/2-a/IMG-1974bff5a6ce725695bc0e97495e80de-V.jpg/Files/images/2-a/IMG-53ae5fa2ea0d7d343c1ad523847f30e7-V.jpg/Files/images/2-a/IMG-f5cdf369ef2226afe7ba05da18de8bf3-V.jpg/Files/images/2-a/IMG-eef8b2dc6d4d8563e2b428abf8104073-V.jpg

Мета:

формуванняключових компетентностей:

· уміння вчитися( формувати вміння самоорганізовуватися, контролювати свою навчальну діяльність, орієнтуватися в часі та берегти його; проявляти зацікавленість у навчанні);

· громадянської( учити усвідомлювати свою належність до українського народу, дбайливо ставитися до рідної мови , рідної природи);

· інформаційно- комунікативної( розвивати вміння здобувати нові знання,уміння відстоювати свою думку; залучати до роботи з різними джерелами інформації);

· соціальної (удосконалювати навички продуктивної співпраці з різними партнерами у парі, команді, ініціативність);

формування предметних компетентностей:

· навчальної (поглиблюватиуявлення дітей ( за допомогою художніх засобів та зразків усної народної творчості) про найхарактерніші ознаки весни;

вчити висловлювати свої думки в логічній послідовності;

формувати вміння сприймати і відчувати емоційний зміст слова;

збагачувати активний словниковий запас);

· розвивальної( розвивати критичне мислення,вміння вживати прикметникив усному та писемному мовленні; творчість, фантазію, спостережливість, мовленнєві здібності;

викликати бажання висловлювати свої думки змістовно і правильно;

· виховної (виховувати любов до рідної мови, природи рідного краю, працьовитість, старанність, почуття дружби та відповідальності).

Кiлькiсть переглядiв: 27